Disclaimer

Deze website van Voedingsadviesburo Venray is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen door diverse adhoc situaties of overmacht de correctheid en de volledigheid van de gegevens op deze website niet door Voedingsadviesburo Venray gegarandeerd worden. De bezoeker is er zich daarom van bewust dat de informatie kan veranderen zonder hiervan tevoren op de hoogte te zijn gebracht. Voedingsadviesburo Venray kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen door eventuele onjuistheid of onvolledigheid. Voedingsadviesburo Venray zal bij verneming van foute of onvolledige gegevens van deze website overgaan tot verbetering. Voedingsadviesburo Venray kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld door gebruik te maken, in welke vorm dan ook, van informatie op deze site. In het geval dat links met andere websites worden aangebracht, is de bezoeker van deze site er zich van bewust dat Voedingsadviesburo Venray geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op de inhoud van andere websites. Voedingsadviesburo Venray is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.