Vraag en Antwoord

  • Wat is een gezond gewicht?

Dit hangt af van de lengte en leeftijd. Wilt u weten of u te zwaar of te licht bent, vul dan de BMI meter in. BMI staat voor Body Mass Index. Kijk hoe uw BMI is door deze zelf in te voeren via deze link bij het Voedingscentrum.

Als u wilt afvallen is het goed om een streefgewicht te bepalen. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat al bij 5 – 10% gewichtsverlies veel gezondheidswinst wordt behaald en het best behouden kan blijven.

Bij kinderen is afvallen niet altijd nodig omdat ze nog groeien. De BMI mag soms gelijk blijven of licht dalen.

  • Wat wordt vergoed?

Dieetadvisering is in het basispakket van de zorgverzekering voor 3 uur per jaar opgenomen. Deze kosten worden verrekend met uw eigen risico wanneer u 18 jaar of ouder bent. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft er geen eigen risico betaald te worden. Daarnaast worden in sommige aanvullende pakketten van zorgverzekeraars ook enkele uren dieetzorg vergoed. Deze vallen niet onder het eigen risico.
Via de link van Zorgwijzer.nl vindt u een overzicht van de vergoedingen in de aanvullende verzekering van de verschillende zorgverzekeraars.

Cliënten in de ketenzorg, zoals bij diabetes, COPD, hart- en vaatproblematiek en geïntegreerde ouderenzorg, krijgen dieetbegeleiding vergoed.

Bij alle zorgverzekeraars wordt door mij rechtstreeks gedeclareerd tegen een door uw zorgverzekeraar vastgesteld tarief. Voor een overzicht van deze gecontracteerde zorgverzekeraars, kunt u terecht op www.independer.nl.

Heeft u geen verwijsbrief van uw arts/specialist of hebt u geen vergoeding (meer) van uw zorgverzekeraar, dan gelden de volgende tarieven door u zelf te voldoen:

Eerste consult: € 112,50
Normaal vervolgconsult: € 37,50

  • Hoe bent u geregistreerd?

Als paramedische zorgprofessional ben ik geregistreerd via het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Hiermee voldoe ik aan de opleidingseisen en de vijf jaarlijkse aantoonbare actuele kennis en ervaring. Iedereen kan het Kwaliteitsregister Paramedici raadplegen. Hier kunt u mijn registratie bij het Kwaliteitsregister vinden.

  • Wanneer houdt u spreekuur?

Voor een afspraak neem ik altijd telefonisch contact met u op. De consult afspraken kunnen overdag en in de avond plaats vinden.
Ook is het mogelijk om een afspraak bij u thuis te laten plaatsvinden (huisbezoek), indien de arts of specialist, die u doorverwijst, dit aangeeft op de verwijzing.